Recent Posts

Gioăng kim loại chịu nhiệt độ áp lực cao

Gioăng kim loại chịu nhiệt độ áp lực cao

Gioăng kim loại chịu nhiệt độ áp lực cao gồm loại thép carbon, inox Stainless Steel 304, 316L tại thị trường Việt Nam gồm các hãng lớn phân phối như James Walker, Klinger, Teadit, Galock theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra chúng tôi hiện tại còn gia công trong ...

Xem Thêm »

Dây tết chèn chịu nhiệt độ cao

Các loại dây tết chèn làm kín trục bơm ty van

Dây tết chèn chịu nhiệt độ cao có khả năng bôi trơn bằng nhiều loại vật liệu dầu mỡ hay được làm bằng vật liệu vốn đã được bôi trơn: như graphite teflon, silicone hoặc sợi carbon, vật liệu lỏng bện áp dụng cho ty van, trục máy bơm, máy ...

Xem Thêm »

Which Company Would You Choose?

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also ...

Xem Thêm »